Samsun

Kurtuluş Yolu

Yakın tarihimizde yok edilmek istenen Türk Milletinin eşi görülmemiş bir azim ve mücadele ruhu ile başlattığı varoluş savaşının ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs 1919 sabahında, yüreği vatan sevgisi ile dolu bir avuç yiğidin Milli Mücadelenin kutsal yürüyüşünün başlangıcına şahitlik eden bu tarihi iskeleyi aslına uygun olarak yeniden inşa ettik.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yürekli vatan evlatlarına duyduğumuz minnet ve şükran borcumuzu belirtmek amacıyla Türk Milletinin yeniden doğuşu olan
19 Mayıs 1919 sabahını ölümsüzleştirmek istedik.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının iskeleye çıkışlarını temsili olarak canlandırdık. Balmumu tekniği ile birebir ölçülerde özel olarak imal edilmiş heykelleri buraya yerleştirdik. Doğal olarak, bu arada kahramanları karşılayan, kayıkları ile iskeleye taşıyan cesur Samsunluları da unutmadık. Onların heykellerini de yapıp tarihi anlamı büyük olan bu mekâna yerleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yürüyerek kalacağı yere kadar gittikleri güzergâh üzerindeki bütün kütleleri kaldırıp “KURTULUŞ YOLU” olarak düzenledik.

Bizim yaptıklarımız, onların aziz hatıralarına duyduğumuz minnetin bir ifadesidir. Onlar, her türlü takdirin ötesindedir. Tarihimizi yaşatmak ve koruyarak geleceğe aktarmak adına yapılan bu çalışmaları görmeniz ve bizlerle bu anlamdaki duygu, fikir ve önerilerinizi paylaşmanız bu alandaki çalışmalarımıza vereceğiniz en büyük destek olacaktır.

Sevgi ile kalın.

 

Yusuf Ziya YILMAZ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı

0 362 435 1118

www.kultur.samsun.bel.tr

Samsun’da Yaşatılan Tarih

Milli Mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen hikâyesinin ilk cümlesi, “1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” ile başlar. Diğer bir deyişle, 19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin fiilen başladığı tarihtir.

19 Mayıs bir başlangıçtır; fikir ve karar sahibi Atatürk’ün hedefine varan yolda ilk adımdır.

History that lives in Samsun

The first word of National war which was said by Atatürk Starts with “I arrived Samsun on 19th May 1919”. On the other hand 19th May 1919 is the begining of National War.

19 th May is a begining;it’s the first Step of Atatürk, who was determined and ideal,this Step put through his aims.

Tütün İskelesi 1900’ lü yıllar

www.kultur.samsun.bel.tr

Kurtuluş Yolu

Independence Road

sizin için…

for you…

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMSUN METROPOLITAN MUNICIPALITY

19th May is a begining; it’s the first step of Atatürk, who was determined and ideal,this step put through his aims.

We built this wharf again fidelity which withnessed the morning of 19th May 1919 the first step of Turkish people who started our existence war with the unexampled ambition and determination that wanted to be destroyed recently.

This wharf withnessed the holy steps of a few heroes who had the love of country.

As a Samsun Metropolitan Municipality we wanted to immo-talize the morning of 19th May 1919 which is the date of reborn of Turkish people also we wanted to express our gratitude to our brave heroes.

We animated Gazi Mustafa Kemal, who is the founder of Turkish Republic,and his friends.We disposed the identical sculptures which were made by using wax technique intimately..Certainly we didn’t forget the brave Samsun people who met the heroes and carried them to the warf with the boats.We also made their sculptures and disposed this place whice has very special meaning in history.We set up all the way as a” Delierance Way” which was used by Mustafa Kemal Atatürk and his friends to go to place where they stayed by lifting all the mass on the way.

The things we made are the expression of our gratitudes to their great memories.They are inestimable in all way.When you see this work which was made to perpetuade and protect our history to tell the next generation we will be gratefull.However if you share your feelings and thoughts it will be very big supports for us in all the works we do.

Best Regards.

 

Yusuf Ziya YILMAZ

MAYOR OF SAMSUN METROPOLITAN MUNICIPALITY

The Presidency of Culture and Social Affairs Department of Samsun Metropolitan Municipality