Düzensiz

eski başkanı kullanımı

01

  • “Devlet eski bakanı”/”eski devlet bakanı” gibi tamlamaların doğru yazılışı hangisidir?
  • “Devlet bakanı” ve benzeri kelime grupları belirtisiz isim tamlaması yapısındadır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına herhangi bir unsur giremez. Yani “çay eski kaşığı”, “masa mavi örtüsü”, “duvar bozuk saati” ve “otobüs kalabalık durağı” gibi yapılar Türkçe için söz konusu değildir. Bu sebeple “eski” ve benzeri sıfatlar, belirtisiz isim tamlamalarının başına gelmelidir. Buna göre bu türden tamlamaların “eski devlet bakanı” ve benzeri biçimlerdeki kuruluşları doğru kabul edilir.
  • Bu yazı 21 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

02